ניצול הטבות מס שנת 2019

רגע לפני שמסתיימת שנת 2019, להלן ריכוז הטבות המס המוצעות לשכירים ועצמאים שכדאי לנצל:

  1. עצמאים:

החל משנת 2017 נחקק חוק המחייב הפקדה לפנסיה עבור ציבור העצמאים בישראל. הקנס המוטל למי שאינו מפקיד לתוכנית פנסיונית בגובה 500 ש"ח בעבור כל שנת מס.בשנת המס 2017 ניתנה התראה בלבד ללא קנסות. שנת 2018 מאחורינו ולא ניתן להפקיד עבורה, אולם, מי שטרם הסדיר את הנושא, כדאי להסדירו עד תום שנת המס הנוכחית 2019.

להלן שיעורי ההפקדה המינימליים לעצמאים:

להמשיך לקרוא ניצול הטבות מס שנת 2019

טופס 106- מדוע הוא חשוב ?

בימים אלה מונפק טופס 106 המצורף לרוב לתלוש המשכורת של העובד.
מהו טופס 106?
בתום כל שנת מס מנפיק המעסיק טופס 106, המרכז לתוכו את כל הסכומים ששולמו לעובד בשנת המס החולפת, כגון: שכר, הפקדות פנסיוניות, מיסים, ניכויים וזיכויים, הטבות ועוד.
כל מעסיק חייב להנפיק טופס זה לכל עובד עד 31.3 של השנה העוקבת.
במידה והעובד עבד באותה שנה אצל מספר מעסיקים, עליו לקבל מכל מעסיק טופס 106 ולבצע תיאום מס.
טופס זה משמש את העובד לצרכים שונים, בין היתר: קבלת החזרי מס ופטורים ממס הכנסה,  אישור לביטוח לאומי על תשלומי ביטוח כשכיר, תיאומי מס שונים וחישוב הקצבה המוכרת (דהיינו, גובה הקצבה הפטורה ממס) בעת פרישה לגמלאות.
לטופס 106 קיימת חשיבות רבה, בשל העובדה שהוא משמש כאסמכתא עבור שלטונות המס לתשלומים שהעובד קיבל. הטופס מהווה בעצם אישור על תשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה, אישור לצורך תיאומי מס ממס הכנסה ואישור לביטוח לאומי על תשלומי ביטוח כשכיר.
כדי לקבל החזרים ו/או זכאות לפטור ממס ו/או קצבאות, יש להציג לרשויות בישראל טופס 106.

 תלושי השכר החודשיים והדוחות השנתיים המונפקים מהגופים הפנסיוניים השונים (חברת ביטוח,קרנות פנסיה,קופות גמל) אינם מהווים תחליף לטופס, ולכן מומלץ לשמור את טופסי 106 למשך כל שנות העבודה.

106


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני. האמור לעיל הינו בגדר מידע מקצועי בלבד ואינו מהווה כתחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני פרטני, בהתאם לצרכי הלקוח, של בעל רישיון. כל פעולה שנעשית על פי האמור באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל רישיון מתאים.


ביטוח אובדן כושר עבודה במתכונתו החדשה – עד כמה רלוונטי לישראלים המתגוררים בחו"ל?

לאחר 4 חודשים בהם חברות הביטוח לא הורשו לשווק כיסוי לביטוח אובדן כושר עבודה, לאחרונה הוסר האמברגו.
בשבועות האחרונים חברות ביטוח חזרו לשווקו במתכונת מאושרת של האוצר, הכולל הגדרות כיסוי מקיפות ורחבות.
אובדן כושר עבודה הוא אחד הכיסויים הביטוחיים החשובים ביותר, בשל משמעותו הכלכלית ולכן לא מעט ישראלים המתגוררים בחו"ל משמרים ביטוח זה.
ישנם לא מעט מבוטחים אשר רכשו עבורם הגנה ביטוחית למקרה של אובדן כושר עבודה, בטוחים כי בידם נמצא הכיסוי הביטוחי שיספק להם הגנה מירבית, אך לא בטוח כי, חלילה ברגע האמת, ינתן המענה המצופה.
ביטוח אובדן כושר עבודה הינו ביטוח למקרה בו איבד אדם את יכולתו לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה.
הביטוח מעניק תשלום חודשי עד 75% מהשכר החודשי המדווח בפוליסה. ביטוח זה נועד לסייע למבוטח לתקופה בה, חלילה, לא יוכל לעבוד בשל מצבו הרפואי וכך יוכל להבטיח לפרנס את עצמו ו/או את בני משפחתו. הביטוח משולם למבוטח כל זמן שאינו יכול לעבוד. בזמן זה חברת הביטוח נכנסת ל"נעלי המבוטח" ומשלמת במקומו את תשלומי הביטוח.
מי שקיים ברשותו כיסוי לביטוח אובדן כושר עבודה בין אם בביטוח מנהלים/פרט ובין אם בקרן פנסיה מקיפה הכוללת פנסיית נכות, מומלץ לו לבדוק האם קיימות עבורו ההגדרות הבאות במוצר שרכש:
אובדן כושר עבודה עיסוקי – בעל אובדן כושר עבודה עיסוקי יהיה זכאי לפיצוי אך ורק בהתאם לעיסוק, שבו עסק ערב קרות מקרה הביטוח, ואין בהגדרות הפוליסה תוספת המתייחסת לעיסוק אחר המתאים להכשרתו ונסיונו של המבוטח.
במידה ובתוכנית הביטוחית מופיע השם "אובדן כושר רגיל" – כלומר, במידה והמבוטח יכול לעבוד בעבודה המתאימה לניסיונו, הכשרתו, הוא אינו זכאי לפיצוי כספי, כלומר המבוטח לא מצוי במצב של אובדן כושר עבודה. הגדרה זאת מופיעה בעיקר בקרן פנסיה מקיפה הכוללת פנסיה נכות. בביטוחי מנהלים/פרט תחת אותה הגדרה.
icons
להמשיך לקרוא ביטוח אובדן כושר עבודה במתכונתו החדשה – עד כמה רלוונטי לישראלים המתגוררים בחו"ל?

חלוקת עודפים לעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות

לאחר מספר שנים, בהן העמיתים בקרנות הפנסיה החדשות נאלצו להפרד ממאות שקלים בשל גרעונות אקטואריים שנצברו בקרנות, לאחרונה התבשרנו כי אותם עמיתים צפויים להנות מחלוקת עודף אקטוארי בקרן פנסיה. מהלך זה נוצר כתוצאה משינוי שבוצע באופן חלוקת אגרות החוב המיועדות בקרן הפנסיה המקיפה, למקבלי קצבה (זקנה, שארים ונכות). שיעור ההקצאה עלה מ – 30%  ל – 60%.

כיום בסביבת ריבית נמוכה קיים פער בין שיעור הריבית התעריפית לפיה מחושבות הקצבאות, לבין שיעור ריבית ההיוון למקבלי הקצבאות. פער זה היה אחד מהגורמים לגרעון האקטוארי בשנים האחרונות בקרנות הפנסיה הגדולות. שינוי חד פעמי זה של שינוי הקצאת האג"ח, עתיד לייצר עודף אקטוארי שיחולק לעמיתים עד סוף נובמבר השנה (2017).  שיעור העודף שיחולק צפוי לנוע בין 0.5% ל 1%.

לאור האמור לעיל,  החל מתאריך 1/10/2017, עמיתים החושבים לנייד את כספם מקרן זו לאחרת, מומלץ לדחות את ניוד הכספים עד למועד חלוקת העודפים האקטואריים, תחילת דצמבר 2017, כדי להנות מחלוקת הכספים.

O5MC2P0


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני. האמור לעיל הינו בגדר מידע מקצועי בלבד ואינו מהווה כתחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני פרטני, בהתאם לצרכי הלקוח, של בעל רישיון. כל פעולה שנעשית על פי האמור באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל רישיון מתאים.


 

הדו"חות השנתיים וחשיבותם

בימים אלו, נשלחים דו"חות שנתיים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי השקעות.

טיפים ודגשים חשובים להבנת הדו"חות השנתיים.

שימו לב!  קיימת חשיבות גבוהה להבנת הדו"חות – בחלקן, משמעות קריטית לבחינת הכיסויים הביטוחים.

בדיקת הפרטים האישיים – אנא בדוק את הפרטים האישיים. שם, שם משפחה, מספר ת.ז. וכד'. שימו לב, לתאריך לידה, מין וסטאטוס משפחתי – קיימת חשיבות שעשויה להשפיע על גובה הפרמיה ו/או הכיסוי הבטוחי.

בדיקת סכומי ביטוח – יש לבדוק האם סכומי הביטוח מתאימים להכנסה החודשית ולצרכים האישיים, כגון: בכיסוי לאובדן כושר עבודה נדרש כיסוי בגובה 75% מהשכר.

כמו כן, בביטוח למקרה פטירה, המשולם למוטבים, מומלץ שגובה הכיסוי הביטוחי יאפשר שמירה על רמת חיים טובה למשפחתך.

בדיקת מוטבים – בדו"ח השנתי לא ניתן לראות מי המוטבים בתוכניות שעל שמך, יחד עם זאת במידה ואינך זוכר או השתנה מצבך המשפחתי רצוי לעדכן את המוטבים בהקדם האפשרי.

post2
להמשיך לקרוא הדו"חות השנתיים וחשיבותם