מה עליי לעשות לפני שמסתיימת שנת מס 2020?

רגע לפני שהשנה מסתיימת,  כמה דברים שחשוב לבצע:

  • עבור עצמאים לוודא הפקדות לסוף שנה, עבור תוכניות הפנסיה וקרנות ההשתלמות, המוכרות כהוצאה ומחייבות להפקדה עפ"י חוק.
  •  עבור שכירים שלא הופקד מלוא שכרם לתנאים סוציאליים ויכולים להנות מהטבות מס בעת הפקדה לתוכניות פנסיוניות, לוודא הפקדות
  • תיאום פגישה לצורך בדיקת התיק הפנסיוני.

להלן שיעורי ההפקדות לעצמאיים:

שיעורי ההפקדות המינמליים לעצמאי בגינם זכאי להטבות מס:

גובה הכנסה חודשיאחוז הפקדהתשלום חודשי
עד הכנסה חודשית 5,275.5 ש"ח4.45%234 ש"ח
מהכנסה חודשית בגובה 5,275.5 ש"ח- 10,551 ש"ח4.45%234 ש"ח
12.55%662 ש"ח

שיעורי ההפקדות המקסימליים לעצמאי בגינם זכאי להטבות מס:

גובה הכנסה חודשיאחוז הפקדהתשלום חודשי
17,600 ש"ח16.5%*2,904 ש"ח

* 11% יוכרו בניכוי, 5% יוכרו בזיכוי של 35% (לעצמאי שלא רכש אובדן כושר עבודה תוספת של 0.5%). להמשיך לקרוא מה עליי לעשות לפני שמסתיימת שנת מס 2020?

ישראלים השוהים בחו"ל- מה אתם חייבים לדעת

 


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני. האמור לעיל הינו בגדר מידע מקצועי בלבד ואינו מהווה כתחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני פרטני, בהתאם לצרכי הלקוח, של בעל רישיון. כל פעולה שנעשית על פי האמור באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל רישיון מתאים.


מורה נבוכים – ביטוח ופנסיה לישראלים השוהים בחו"ל

 


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני. האמור לעיל הינו בגדר מידע מקצועי בלבד ואינו מהווה כתחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני פרטני, בהתאם לצרכי הלקוח, של בעל רישיון. כל פעולה שנעשית על פי האמור באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל רישיון מתאים.


טופס 106- מדוע הוא חשוב ?

בימים אלה מונפק טופס 106 המצורף לרוב לתלוש המשכורת של העובד.
מהו טופס 106?
בתום כל שנת מס מנפיק המעסיק טופס 106, המרכז לתוכו את כל הסכומים ששולמו לעובד בשנת המס החולפת, כגון: שכר, הפקדות פנסיוניות, מיסים, ניכויים וזיכויים, הטבות ועוד.
כל מעסיק חייב להנפיק טופס זה לכל עובד עד 31.3 של השנה העוקבת.
במידה והעובד עבד באותה שנה אצל מספר מעסיקים, עליו לקבל מכל מעסיק טופס 106 ולבצע תיאום מס.
טופס זה משמש את העובד לצרכים שונים, בין היתר: קבלת החזרי מס ופטורים ממס הכנסה,  אישור לביטוח לאומי על תשלומי ביטוח כשכיר, תיאומי מס שונים וחישוב הקצבה המוכרת (דהיינו, גובה הקצבה הפטורה ממס) בעת פרישה לגמלאות.
לטופס 106 קיימת חשיבות רבה, בשל העובדה שהוא משמש כאסמכתא עבור שלטונות המס לתשלומים שהעובד קיבל. הטופס מהווה בעצם אישור על תשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה, אישור לצורך תיאומי מס ממס הכנסה ואישור לביטוח לאומי על תשלומי ביטוח כשכיר.
כדי לקבל החזרים ו/או זכאות לפטור ממס ו/או קצבאות, יש להציג לרשויות בישראל טופס 106.

 תלושי השכר החודשיים והדוחות השנתיים המונפקים מהגופים הפנסיוניים השונים (חברת ביטוח,קרנות פנסיה,קופות גמל) אינם מהווים תחליף לטופס, ולכן מומלץ לשמור את טופסי 106 למשך כל שנות העבודה.

106


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני. האמור לעיל הינו בגדר מידע מקצועי בלבד ואינו מהווה כתחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני פרטני, בהתאם לצרכי הלקוח, של בעל רישיון. כל פעולה שנעשית על פי האמור באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל רישיון מתאים.


ביטוח אובדן כושר עבודה במתכונתו החדשה – עד כמה רלוונטי לישראלים המתגוררים בחו"ל?

לאחר 4 חודשים בהם חברות הביטוח לא הורשו לשווק כיסוי לביטוח אובדן כושר עבודה, לאחרונה הוסר האמברגו.
בשבועות האחרונים חברות ביטוח חזרו לשווקו במתכונת מאושרת של האוצר, הכולל הגדרות כיסוי מקיפות ורחבות.
אובדן כושר עבודה הוא אחד הכיסויים הביטוחיים החשובים ביותר, בשל משמעותו הכלכלית ולכן לא מעט ישראלים המתגוררים בחו"ל משמרים ביטוח זה.
ישנם לא מעט מבוטחים אשר רכשו עבורם הגנה ביטוחית למקרה של אובדן כושר עבודה, בטוחים כי בידם נמצא הכיסוי הביטוחי שיספק להם הגנה מירבית, אך לא בטוח כי, חלילה ברגע האמת, ינתן המענה המצופה.
ביטוח אובדן כושר עבודה הינו ביטוח למקרה בו איבד אדם את יכולתו לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה.
הביטוח מעניק תשלום חודשי עד 75% מהשכר החודשי המדווח בפוליסה. ביטוח זה נועד לסייע למבוטח לתקופה בה, חלילה, לא יוכל לעבוד בשל מצבו הרפואי וכך יוכל להבטיח לפרנס את עצמו ו/או את בני משפחתו. הביטוח משולם למבוטח כל זמן שאינו יכול לעבוד. בזמן זה חברת הביטוח נכנסת ל"נעלי המבוטח" ומשלמת במקומו את תשלומי הביטוח.
מי שקיים ברשותו כיסוי לביטוח אובדן כושר עבודה בין אם בביטוח מנהלים/פרט ובין אם בקרן פנסיה מקיפה הכוללת פנסיית נכות, מומלץ לו לבדוק האם קיימות עבורו ההגדרות הבאות במוצר שרכש:
אובדן כושר עבודה עיסוקי – בעל אובדן כושר עבודה עיסוקי יהיה זכאי לפיצוי אך ורק בהתאם לעיסוק, שבו עסק ערב קרות מקרה הביטוח, ואין בהגדרות הפוליסה תוספת המתייחסת לעיסוק אחר המתאים להכשרתו ונסיונו של המבוטח.
במידה ובתוכנית הביטוחית מופיע השם "אובדן כושר רגיל" – כלומר, במידה והמבוטח יכול לעבוד בעבודה המתאימה לניסיונו, הכשרתו, הוא אינו זכאי לפיצוי כספי, כלומר המבוטח לא מצוי במצב של אובדן כושר עבודה. הגדרה זאת מופיעה בעיקר בקרן פנסיה מקיפה הכוללת פנסיה נכות. בביטוחי מנהלים/פרט תחת אותה הגדרה.
icons
להמשיך לקרוא ביטוח אובדן כושר עבודה במתכונתו החדשה – עד כמה רלוונטי לישראלים המתגוררים בחו"ל?

עצמאי/ת יקר/ה, תזכורת חשובה לקראת סוף שנת מס 2017!

עובד עצמאי זכאי להטבות מס בגין הפקדות לביטוח פנסיוני.

עצמאי יכול להפקיד עד 16.5% מהכנסתו החייבת במס בהתאם לתקרות ההפקדה הקבועות בתקנות מס הכנסה.

ההטבות יינתנו רק עבור השנה שבה הופקדו הכספים בפועל ולכן עכשיו  זה הזמן לבצע הפקדות ולוודא כי הכספים הגיעו אל החברה המנהלת (הגוף הפנסיוני) ונפרעו כראוי.

OGFAGV1

על מנת לוודא כי הנך מנצל את הטבות המס לשנת 2017, אנא צור עימי קשר בטלפון 01712171773.

לידיעה: החל משנת 2017 מחויב כל עצמאי להפריש למוצר חיסכון פנסיוני סכומים בהתאם לרמת ההכנסה שלו (חוק פנסיה חובה לעצמאים) מי שלא יפקיד עפ"י הוראות החוק יחויב בקנס.


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני. האמור לעיל הינו בגדר מידע מקצועי בלבד ואינו מהווה כתחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני פרטני, בהתאם לצרכי הלקוח, של בעל רישיון. כל פעולה שנעשית על פי האמור באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל רישיון מתאים.


 


חלוקת עודפים לעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות

לאחר מספר שנים, בהן העמיתים בקרנות הפנסיה החדשות נאלצו להפרד ממאות שקלים בשל גרעונות אקטואריים שנצברו בקרנות, לאחרונה התבשרנו כי אותם עמיתים צפויים להנות מחלוקת עודף אקטוארי בקרן פנסיה. מהלך זה נוצר כתוצאה משינוי שבוצע באופן חלוקת אגרות החוב המיועדות בקרן הפנסיה המקיפה, למקבלי קצבה (זקנה, שארים ונכות). שיעור ההקצאה עלה מ – 30%  ל – 60%.

כיום בסביבת ריבית נמוכה קיים פער בין שיעור הריבית התעריפית לפיה מחושבות הקצבאות, לבין שיעור ריבית ההיוון למקבלי הקצבאות. פער זה היה אחד מהגורמים לגרעון האקטוארי בשנים האחרונות בקרנות הפנסיה הגדולות. שינוי חד פעמי זה של שינוי הקצאת האג"ח, עתיד לייצר עודף אקטוארי שיחולק לעמיתים עד סוף נובמבר השנה (2017).  שיעור העודף שיחולק צפוי לנוע בין 0.5% ל 1%.

לאור האמור לעיל,  החל מתאריך 1/10/2017, עמיתים החושבים לנייד את כספם מקרן זו לאחרת, מומלץ לדחות את ניוד הכספים עד למועד חלוקת העודפים האקטואריים, תחילת דצמבר 2017, כדי להנות מחלוקת הכספים.

O5MC2P0


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני. האמור לעיל הינו בגדר מידע מקצועי בלבד ואינו מהווה כתחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני פרטני, בהתאם לצרכי הלקוח, של בעל רישיון. כל פעולה שנעשית על פי האמור באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל רישיון מתאים.