חלוקת עודפים לעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות

לאחר מספר שנים, בהן העמיתים בקרנות הפנסיה החדשות נאלצו להפרד ממאות שקלים בשל גרעונות אקטואריים שנצברו בקרנות, לאחרונה התבשרנו כי אותם עמיתים צפויים להנות מחלוקת עודף אקטוארי בקרן פנסיה. מהלך זה נוצר כתוצאה משינוי שבוצע באופן חלוקת אגרות החוב המיועדות בקרן הפנסיה המקיפה, למקבלי קצבה (זקנה, שארים ונכות). שיעור ההקצאה עלה מ – 30%  ל – 60%.

כיום בסביבת ריבית נמוכה קיים פער בין שיעור הריבית התעריפית לפיה מחושבות הקצבאות, לבין שיעור ריבית ההיוון למקבלי הקצבאות. פער זה היה אחד מהגורמים לגרעון האקטוארי בשנים האחרונות בקרנות הפנסיה הגדולות. שינוי חד פעמי זה של שינוי הקצאת האג"ח, עתיד לייצר עודף אקטוארי שיחולק לעמיתים עד סוף נובמבר השנה (2017).  שיעור העודף שיחולק צפוי לנוע בין 0.5% ל 1%.

לאור האמור לעיל,  החל מתאריך 1/10/2017, עמיתים החושבים לנייד את כספם מקרן זו לאחרת, מומלץ לדחות את ניוד הכספים עד למועד חלוקת העודפים האקטואריים, תחילת דצמבר 2017, כדי להנות מחלוקת הכספים.

O5MC2P0


האמור לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני. האמור לעיל הינו בגדר מידע מקצועי בלבד ואינו מהווה כתחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני פרטני, בהתאם לצרכי הלקוח, של בעל רישיון. כל פעולה שנעשית על פי האמור באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל רישיון מתאים.