הדו"חות השנתיים וחשיבותם

בימים אלו, נשלחים דו"חות שנתיים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי השקעות.

טיפים ודגשים חשובים להבנת הדו"חות השנתיים.

שימו לב!  קיימת חשיבות גבוהה להבנת הדו"חות – בחלקן, משמעות קריטית לבחינת הכיסויים הביטוחים.

בדיקת הפרטים האישיים – אנא בדוק את הפרטים האישיים. שם, שם משפחה, מספר ת.ז. וכד'. שימו לב, לתאריך לידה, מין וסטאטוס משפחתי – קיימת חשיבות שעשויה להשפיע על גובה הפרמיה ו/או הכיסוי הבטוחי.

בדיקת סכומי ביטוח – יש לבדוק האם סכומי הביטוח מתאימים להכנסה החודשית ולצרכים האישיים, כגון: בכיסוי לאובדן כושר עבודה נדרש כיסוי בגובה 75% מהשכר.

כמו כן, בביטוח למקרה פטירה, המשולם למוטבים, מומלץ שגובה הכיסוי הביטוחי יאפשר שמירה על רמת חיים טובה למשפחתך.

בדיקת מוטבים – בדו"ח השנתי לא ניתן לראות מי המוטבים בתוכניות שעל שמך, יחד עם זאת במידה ואינך זוכר או השתנה מצבך המשפחתי רצוי לעדכן את המוטבים בהקדם האפשרי.

post2
להמשיך לקרוא הדו"חות השנתיים וחשיבותם